Professional Metal Roof

Produktinformation


Vid målning av plåttak ska taket ha en lutning på minst 15°. Är plåttaket fabrikslackerat med PVF2, organosol eller plastisol måste man avlägsna all den gamla färgen till plåtren yta. Tidigare målade ytor tvättas noggrant rent. På polyesterytor behövs en lätt slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov. Vid en rostskada ska man stålborsta till minst ST2. Grunda skadan med Professional Traditional Metal Primer >40 µm. Viktigt att grundfärgen torkar 48 timmar. Förzinkade ytor avfettas. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor ska man slipa lätt eller beta ytan. Aluminium ska tvättas samt slipas lätt och grundas med Professional Metal Primer >40 µm. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov. Ytan ska vara torr och ren innan du målar med Professional Metal Roof. Skall appliceras 2 ggr till ett torrt skikt av >80 µm. Alternativt 1ggr >60 µm. OBS! Glöm inte att göra ett vidhäftningsprov. Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

Täckfärg för plåttak.

Professional Metal Roof är en halvblank täckande färg avsedd för målning av plåttak. Genom att måla taket med Professional Metal Roof får du ett mycket gott skydd utomhus med hög kulör-och glansbeständighet.

  • • Skyddar taket och behåller glans och kulör
Välj antal
  • Glans: Semi-gloss
  • Förpackning: 2,5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 2
  • Torktid: 2 timmar
  • Övermålningsbar efter: 6 timmar
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: pensel, roller, spruta
Har du några frågor om produkterna är du alltid välkommen att kontakta din butik!