Murtex Acrylic

Produktinformation


Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Fasad- och sockelfärg.

Murtex Acrylic är en helmatt fasad- och sockelfärg för målning på betong, lättbetong, puts och fibercementskivor.

  • • Helmatt färg för fasad och sockel
  • • Miljömärkt med Svanen
Välj antal
  • Glans: Matt
  • Förpackning: 1L, 2,5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 2
  • Torktid: 1 timmar
  • Övermålningsbar efter: 12 timmar
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: pensel, roller, spruta
Har du några frågor om produkterna är du alltid välkommen att kontakta din butik!